• แบนเนอร์1

ทัวร์โรงงานโรงงาน_01

Zhuhai Jimu Blister Plastic Co., Ltd.

อยู่ห่างจากสนามบินจูไห่ประมาณ 8 กิโลเมตร ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตและความสามารถด้านเทคนิคในการแปรรูปวัตถุดิบ 1,000 ตันต่อเดือน และกลุ่มแกนหลักด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์บริษัทมีเทคโนโลยีการรักษาป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ระดับไฮเอนด์ในปี 2560 บริษัทได้สร้างโรงงานปลอดฝุ่นแห่งใหม่ขนาด 1,000 ตารางเมตร และได้รับใบอนุญาตผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับประเทศเป็นองค์กรหายากในจูไห่ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พุพองสำหรับอาหาร